Rapportens konklusion

Rejsebranchen er i hastig udvikling, under påvirkning af teknologiske fremskridt, økonomiske og politiske forskydninger, samt ændringer i kultur og klima.

Mange af de teknologiske fremskridt er blevet indledt af aktører udenfor rejsebranchen, som har fundet en bedre måde at gøre tingene på. Og virksomheder tilbyder nye produkter, der har ændret den måde folk planlægger, booker og gennemfører en rejse.

Men det er aldrig let at sortere de gode idéer fra de dårlige med alle de nye teknologier, der konstant dukker op. Udviklingen er aldrig lineær eller forudsigelig, og for hver iPhone-succeshistorie er der også en Betamax-historie, som ikke klarede den.

Rumstation

Men det betyder ikke, at de ikke vil se dagens lys, eller at vi skal stille os tilfredse, bare fordi vi har vores tvivl om en bestemt teknologi.

Koncepter som fx Airbnb er ikke i sig selv nye ideer. I årevis har folk over hele verden fremlejet værelser og huse på sociale medie-netværk og opslagstavler. Men det er det, at ideen blev født, da den teknologiske udvikling, som fik den til at fungere optimalt, var rigtig.

Mere vigtigt er det, at det skete på et tidspunkt, hvor forbrugerne allerede selv var bekendte med begrebet crowdsourcing, at ligesindede selv kiggede på de idéer, de kunne lide, og at det var ganske udbredt at bruge portaler for at sammenligne prisen mellem de mange udbydere.

Men hvad vil så blive normen for fremtidens forbrugere?

Hotelophold hvor dit værelse har udsigt til fisk og koraler og selv tapetet er personliggjort? Flykabinezoner, der tilpasser sig dit humør samt dine aktiviteter og behov, snarere end din indkomst og status. Eller det kunne være en Digital rejsekammerat, indbygget i dit ur, mobil eller Google Glasses-lignende head set.

Alle disse ting er mulige, og mange er endda sandsynlige.

By ved havet

Man behøver blot at tænke på, at Facebook først blev lanceret i 2004, for at blive mindet om, hvor hurtigt teknologien ændrer vores vaner, den måde vi ser på verden og engagerer os i den, og hvor meget der kan ændre sig over en tiårig periode.

Hvis de sidste tyve år netop har handlet om sociale medie-netværk, vil de næste tyve handle om Big Friendly Data (BFD): om virksomheder og organisationer, der har adgang til vores online profiler og derigennem kan forudse vores behov, rejseplaner og overnatningsønsker ved at analysere vores færd på nettet.

I fremtiden vil de fleste af vores sociale medie-netværk benytte denne fremgangsmåde: i stedet for blot at fortælle os, hvad vi sandsynligvis vil foretrække, vil de bruge vores Big Data aktivt til at afgøre alt - fra hvilket slags hotelværelse vi gerne vil have, til hvilke drikkevarer vi gerne finder i vores minibar.

Vores forskning og ekspert-interviews til denne rapport viser tydeligt, at tendenserne og teknologien i 2024 og fremefter peger mod, at rejseoplevelsen vil blive mere intuitiv og nem. Dermed bringes verden endnu tættere på TOM.

Undervandshotel

Men på kort sigt er det vigtigt at forstå, at vi stadig er ved at tage disse tendenser til os og stadig er ved at lære at håndtere og drage fordel af begreber såsom crowdsourced ferier, ophold, der er anmeldt af ligesindede og prissammenligningssider. Disse tendenser vil givet fortsætte med at udvikle sig, indtil de også bliver standarden, der definerer rejsebranchens form og tekstur.

Hvad angår selve rejsen så har vi set, at forbrugerne søger det eksperimenterende, det ekstreme og det risiko-venlige, men også det fantasifulde og det dristige: Når man på den ene side ser på den stigende interesse for rumrejser og på den anden side sirenekaldet til undersøiske verdener.

Fremtidens hoteller vil være magiske, personlige og teknologi-fyldte huler, hvor vi virkelig kan omgive os med data, billeder og indhold, som er tilgængelig fra vores mobiltelefoner eller vores bærbare pc'er. Og vi vil bo på værelser, der kan hjælpe os med at forbedre vores sundhed eller få os til at blive mere afslappede og afhjælpe stress.

Formålet med denne rapport er at tage os et årti frem til den næste bølge af ændringer, som vi er ved at støde på - ikke blot ændringer i hvordan vi rejser, og hvor vi rejser hen, men også hvordan vi håndterer dem.

Scroll Down

Et rejsebillede anno 2020

For at forstå vores rejsendes rejseoplevelse anno 2020 er vi nødt til at overveje de teknologiske, økonomiske og sociale kræfter, der vil omforme den globale rejseindustri i de kommende 10 år.

Den måske mest vidtrækkende faktor, som er i spil, er væksten hen mod digital modenhed. I 2014 er cyberspace og dens tilknyttede teknologier ikke længere så nye og overraskende. De udgør efterhånden for alle et bagtæppe i hverdagen.

Ifølge Kinas informationscenter for internetnetværk bruger 464 millioner mennesker, svarende til 34,5 % af landets samlede befolkning, smartphones og trådløse mobile enheder til at få adgang til internettet. Det er i Asien, at vi vil opleve den største vækst i middelklassen - som ifølge Brookings Institution forventes at vokse til det tredobbelte eller 1,7 milliarder mennesker i 2020 - og hvis købekraft vil diktere en ny global adfærd og holdning til digital teknologi.

I 2024 vil internetforbindelse - og de mobile enheder, der muliggøre dette - være lige så trivielt som elektrisk lys og centralvarme er i dag. Teknologien vil problemfrit blive indpasset i hverdagen for rejsende i både industrilande og udviklingslande. Ifølge Cisco Systems vil der være 50 milliarder enheder, der er sluttet til internettet inden 2020.

Samtidig vil der være en eksplosion af rejseaktivitet fra de opblomstrende markeder i Asien, Sydamerika og Afrika - hver regions nye vækstøkonomier - efterhånden som forbrugernes købekraft øges enormt.

I 2030 vil Asien, som er verdens største og hurtigst voksende regionale økonomi, ifølge Boston Consulting Group fordoble sit BNP til USD 67 billioner og dermed overgå BNI-projektioner for Europa og Amerika tilsammen.

De millioner af rejsende fra de opblomstrende markeder vil sammen med den globale rejsebranche indlede en æra med global mobilitet - og derfor vil efterspørgslen for rejsemuligheder og oplevelser udvikle sig hastigt i det næste årti.

WTTC (Rådet for global rejseaktivitet og turisme) forudser en vækst på 3,2 % i den globale rejseaktivitet i 2013, der let overgår den forventede vækst i verdens BNP på 2,4 %. Forskellen var endnu mere udtalt for de spirende økonomier i 2012, hvor Kina og Sydafrika opnåede en årlig vækst på 7 %, og Indonesien rapporterede en stigning på 6 %.

Den finansielle ildhu af de opblomstrende markeder vil være en nødvendig global modgift mod den fortsatte økonomiske turbulens, som vil præge de rejsendes holdninger på de nedskårede markeder - nemlig økonomierne i Europa og USA, hvis vækst de sidste fem år er blevet beskåret af gæld og nøjsomhed som følge af den økonomiske krise.

Som IPK Internationals rapport om globale rejsetendenser 2012/2013 siger: 'Et stigende antal af disse lande er ikke i stand til at betale deres gæld, gældskrisen har ikke nået sin afslutning, og de deraf følgende negative virkninger for rejseadfærden - den såkaldte 'nedadgående mobilitet' - i Vesteuropa, USA og Japan - kan ikke udelukkes.

Den sidste faktor, der vil bidrage til at definere den globale rejsebranche i 2020'erne, er en social faktor. Efterhånden som verdens befolkning bliver ældre med en hidtil uset hastighed, venter der i kulissen en demografisk tidsindstillet bombe.

Det sidste århundrede har været vidne til den hurtigste nedgang i dødelighed i menneskets historie, hvor gennemsnitslevealderen i verden som helhed, ifølge FN, er steget fra 47 år i 1950-1955 til 69 år i 2005-2010.

I 1950 var der dobbelt så mange børn under 15 år som voksne over 60 år. I 2050 vil gruppen på 60+ overgå gruppen af børn med to til én.

Så, i 2024 vil vores rejsende rejse i en verden, hvor efterspørgslen efter nye oplevelser fra de opblomstrende markeder opvejes af de nedskårede markeders finansielle forsigtighed, i form af et Europa og USA, der stadig er ved at komme sig.

Og hun vil tage det for givet, at alle aspekter af det at rejse, fra at opleve og reservere til at være i transit og at flyve, vil integrere den nyeste digitale teknologi, på samme måde som hun gør - problemfrit og ugeneret.
Læs også

UNDERSØGELSESMETODIK

Denne rapport fra Skyscanner er et produkt af et 56-mand stort team af redaktører, forskere og fremtidsnetværkerer, der opholder sig i indflydelsesrige internationale byer. Formålet er at opbygge et detaljeret billede af de banebrydende teknologier og spændende nye destinationer over de næste 10 år, som vil forme den globale rejsebranche i 2020'erne.

Eksperterne

Vi har udforsket fremtidens rejseteknologi og adfærd ved at trække på en række verdenskendte eksperters knowhow, herunder futuristen Daniel Burrus, som er forfatter til Technotrends: Sådan bruges teknologien til at gå længere end dine konkurrenter, og rejsefuturologisten, dr. Ian Yeoman.

Vi har også trykket på baggrundsviden fra digital strateg, Daljit Singh - Microsofts britiske visionschef, Dave Coplin - Google Creative Labs kreative direktør, Steve Vranakis - professor i kybernetik ved Reading Universitet, Kevin Warwick - medstifter af The Future Laboratry og forfatter til CreAte, Morgendagens Folk og Trendspåerens Håndbog, Martin Raymond.

Fra Skyscanner blev følgende eksperter anmodet om at bidrage med deres indsigt og ekspertise, og hvor det var relevant, med deres citerede udtalelser direkte i rapporten: Margaret Rice-Jones, formand - Gareth Williams, administrerende direktør og medstifter - Alistair Hann, teknologichef - Filip Filipov, chef for B2B - Nik Gupta, direktør for hoteller - Dug Campbell, produktmarketingsdirektør.

Sideløbende med ovenstående har vi benyttet The Future Laboratorys online-netværk, LS:N Global, som supplement samt resultaterne fra The Future Laboratory's årlige serier af beretninger om rejser, teknologi, mad og gæstfrihed, Futures.
Læs også

Ressourcer

fremtidens rejser anno 2024 - Del 1 PDF (2.5Mb)


fremtidens rejser anno 2024 - Del 2 PDF (2.5Mb)fremtidens rejser anno 2024 - Del 3 PDF (2.5Mb)Læs også

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne rapport, bedes du venligst kontakte:

Lars Volle

lars@help-pr.dk

45 50507413

For mere information om Skyscanner: : www.skyscanner.dk

Tilmeld dig nyheder på:
Læs også